Mediation & Nalatenschap

In harmonie ondanks de impact

Een overlijden heeft vaak impact op de familie en er moet veel geregeld worden. Dit kan jullie dichter bij elkaar brengen, maar kan ook leiden tot spanningen.

Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. Ook het ontbreken van een testament of de complexiteit van een testament, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk.

Eigen Wijsheid Mediation helpt jullie bij het boven water krijgen van de achterliggende belangen met oog voor emoties, familiedynamiek en de afwikkeling die moet plaats vinden.

Willen jullie de hulp van Eigen Wijsheid Mediation inschakelen bij een conflict over een nalatenschap?